Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 20 reviews!
Sơ lược

‘Giờ tao nhất định sẽ cho mày gãy cả lưng.’ Han Seo Ah một học sinh bình thường tại trung học Ha Sa. Đặc biệt, tại ở ngôi trường này có cách phân thứ bậc của từng học sinh vô cùng kì lạ. Chẳng phải là game, cũng không hề đôi co đánh nhau xem ai mạnh hơn mà là bằng trò ‘đóng cọc’ !

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!