Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 3 reviews!
Sơ lược

Đại khái là một thanh niên neet không trẻ mấy sau có cơ hội được làm lại cuộc đời và trong lốt một thằng nhóc, anh ấy bắt đầu xây dựng.... harem cho tương lai thằng nhóc đó (mà thằng nhóc đó chính là ảnh)

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!