Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 290 reviews!
Sơ lược

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!