Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 277 reviews!
Sơ lược

Lão bà nhà ta xinh đẹp như hoa, cho dù là Tân Nữ Đế đăng cơ cũng không sánh nổi! Lão bà nhà ta trù nghệ cao siêu, cho dù là Nữ Đế ngự thiện phòng cũng không sánh nổi! Lão bà nhà ta rất yêu ta, rất quan tâm ta, có cho ta Nữ Đế ta cũng không thèm! Cái gì? Lão bà nhà ta lại chính là Nữ Đế!?

Truyện được cập nhập sớm nhất tại: Vcomic.net. Truyentranhaudio.com, Truyentranhaduio.online

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!