Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 5 reviews!
Sơ lược

ôi là người tu luyện trẻ nhất và tài năng nhất trên đại lục Vân Lai, nhưng bằng những nỗ lực Tôi, nam chính đã trở thành người đầu tiên tu luyện được sự bất tử thông qua võ công vô hạn tinh dương. Nhưng khoan đã, tu luyện tinh dương nghĩa là tôi không thể quan hệ với phụ nữ, nếu không tôi sẽ chết ?! hậu cung của tôi gồm những mỹ nhân có một không hai. sắp đưa tôi xuống mồ! không can tâm ! Đã đến lúc phi thăng lên trời! Chao ôi, họ đã cùng tôi đến một thế giới khác. Và sáng hôm sau, hậu cung ở ngã rẽ của thế giới thứ hai lại hiện ra trước mắt tôi là một yêu tinh, một nữ thú, một nữ hiệp sĩ và một thầy tế lễ thượng phẩm. Bây giờ chúng ta không thể đảm bảo rằng cơ thể của một thiếu niên, nơi chứa đựng tinh hoa chín trăm năm tuổi của tôi, sẽ không mất đi sự trong trắng của nó vào một buổi sáng đẹp trời. Và có vẻ như hậu cung của tôi ở thế giới mới sẽ chỉ phát triển không ngừng ...
 
 

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!