Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 21 reviews!
Sơ lược

Công tử không hổ là chính nghĩa làm gương mẫu!

Phong hoa tuyệt đại, nho nhã hiền hoà, ghét ác như cừu, không háo nữ sắc!

Trời không sinh công tử, chính đạo vạn cổ như đêm dài!

Thế nhân đều là cảm khái.

...

Chớ khen!

Đừng lại khen ta!

Bản công tử không muốn chính nghĩa, bản công tử mới không phải cái gì chính đạo làm gương mẫu!

Buông ra bản công tử, bản công tử không điên, không cần uống thuốc!

Bản công tử muốn làm chuyện xấu, muốn làm nhân vật phản diện!

Van cầu các ngươi, để bản công tử làm chuyện xấu đi!

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!