Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 58 reviews!
Sơ lược

6 tỷ tỷ của diệp lạc tuyệt đại thiên kiêu . Chiến lực đại tỷ là hàng đầu, bá chủ của một phương. Tu vi của nhị tỷ xuất sắc, thần đế 1 đời. Tam tỷ có vô số thần thú, chủ của 1 tông. Tứ tỷ cải tử hoàn sinh , có tài nghệ cao. Trận pháp của ngũ tỷ thông thiên , không ai dám động đến. Lục tỷ… chờ đã! Còn có tiểu sư muội , con gái của kẻ phản diện  gửi gắm cả đời! Diệp lạc: ta khó lựa chọn quá đi, a ha ha ha !

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!