Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 125 reviews!
Sơ lược

Không cẩn thận nuốt rớt “Bạc hà đường”, liền trở thành Long Vương con rể……
Long Vương là tập đoàn đại BOSS, vị hôn thê là một viên tiểu ớt cay, các vị trưởng lão…… Như hổ rình mồi……
ách, thế giới này thật nguy hiểm……

Xem thêm

Các chương

Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!