Quảng Cáo

Đánh giá


Has a total of 8 reviews!
Sơ lược

ta từ thư viện thành thị trên giá sách rút ra quyển sách ghi chép tri thức cấm kỵ thư tịch về sau, ta đã bàng hoàng bất lực lại sợ hãi trơ mắt nhìn xem nhân sinh của mình ầm vang đi vào mặt khác một trải nghiệm điên cuồng trên đường sắt. Trên đường còn thuận tiện nghiền chết một chút rác rưởi châu chấu đá xe.

Tác giả: Hỏa sơn nghiên

Thể loại: action, manhua, Psychological, Sci-fi

Xem thêm
Quảng Cáo

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!